آموزش اینترنت در ارومیه

00

مهر'۹۹

گواهینامه یا مدرک آی سی دی ال ICDL چیست؟

مدرک ICDL گواهینامه ای است بین المللی که دریافت آن به معنی رسیدن به درجه ای از مهارت در کار …

Read More
مجتمع آموزشی رازی ارومیه
X