دوره های گردشگری

00

مهر'۹۹

ارائه مهارتهای دیپلم گردشگری

دیپلم گردشگری: متقاضیان دیپلم گردشگری به دلیل سادگی و قبولی و درصد بسیار بالا نسبت به سایر دیپلم های آموزش …

Read More
مجتمع آموزشی رازی ارومیه
X